ပထမဦးစွာ user registration ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

user registration ပြုလုပ်ရာတွင် မိမိတို့ရဲ့personal mail ကိုထည့်သွင်းပေးပါ။

တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ ရယူနိုင်ရန်အတွက် company registration ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

company registration ပြုလုပ်ရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင်အသုံးပြုမည့် email ကိုထည့်သွင်းပေးပါရန်။

User Registration ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Company Registration ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် Registration ပြုလုပ်သူ ကာယကံရှင်ထံသို့ Activation email ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ email ပါ အချက်အလက်များအတိုင်း ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အကယ်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိပါက ဒေါက်တာနေဝင်းအောင် ဖုန်း-09956968660 ထံသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ link မှတဆင့် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Registration ပြုလုပ်နည်း

2021-2022 Interim

SrTender NoAnnounced DateOpening DateClosed DateResult Date
1cutd.1.dph.21-2215/10/202129/10/202112/11/2021
2cutd.2.dph.21-2215/10/202129/10/202112/11/2021
3cptd.3.dms(2021-2022 mini)18-10-20211-11-202119-11-2021(30/11/2021)
4cutd.5.dph(21-22)25/10/20211/11/20218/11/2021
5cptd.4.dph.21-2225/10/20218/11/202122/11/2021(25/11/2021)
6cptd.6.dms(21-22 mini)5/11/202110/11/202119/11/2021(30/11/2021)
7cutd.7.COVID.21-2211/11/202124/11/20218/12/2021
8cutd.8.dms(2021-2022)mini19/11/20213/12/202117/12/2021
9cutd.9.press.dph.21-2230/11/202114/12/202127/12/2021
10cptd.10.dms(2021-2022)mini3/12/202117/12/202130/12/2021

2021-2022 Interim

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ

ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ (၁) 067-3411634

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ 067-3431449/ 09883862820

Username: User email: