မိမိတို့၏ အင်တာနက် Address bar တွင် http://etender-mohs.com အားထည့်သွင်းပြီးရှာဖွေပါ။

၁။ပထမဦးစွာ သာမာန် အင်တာနက်ကြည့်ရှုသူများအနေဖြင့် သတင်းများအား ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ခေါ်ယူသော တင်ဒါစာရင်းမျာ၊ ကြေညာချက်များအား ကြည့်ရှုလိုပါက User Registration ပြုလုပ်ရန်လိုပါသည်။ အဆိုပါ user registration ပြုလုပ်ခြင်းအား မိမိတို့၏ personal email ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

User Registration ပြုလုပ်ခြင်းအဆင့် အောင်မြင်ပါက Registration ပြုလုပ်စဉ်က ထည့်သွင်းထားသော user email ထံသို့ email 2 စောင်ရောက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအစောင်တွင် မိမိတို့ ဖြည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များအား ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ အစောင်တွင် login နှင့် activation link ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ activate စာသားပါဝင်သော link ကိုနိပ်လျှင် MOHS e-tender website သို့ user အဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်

အကယ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှခေါ်ယူသော တင်ဒါများကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုပါက ကုမ္ပဏီ Registration in MOHS ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသို့ registration ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ တင်ဒါဖောင်များကို Download ရယူခြင်းနှင့် အခြားသော တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Company Registration ပြုလုပ်ခြင်းအဆင့် အောင်မြင်ပါက Registration ပြုလုပ်စဉ်က ထည့်သွင်းထားသော company email ထံသို့ email 2 စောင်ရောက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအစောင်တွင် မိမိတို့ ဖြည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များအား ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ အစောင်တွင် login နှင့် activation link ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ activate စာသားပါဝင်သော link ကိုနိပ်လျှင် MOHS e-tender website သို့ registered company အဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

Company Registration in MOHS တွင် registered company အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပါက Registered company စာရင်းတွင် MOHS Register Number ဖော်ပြထားသည်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ MOHS Registered အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီးပါက ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုချင်းအလိုက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရေးသားဖော်ပြထားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်များပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Username: User email: